Uprawnienia

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5719 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Posiadam specjalistyczne szkolenia dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy wsparciu NBP i  KNF.

Jestem wpisany na listę Bankową Rzeczoznawców Majątkowych mogących wykonywać operaty na potrzeby instytucji finansowych.

Posiadam specjalistyczne szkolenia skarbowo – podatkowe, dla potrzeb wycen nieruchomości. W szczególności dla Urzędów Skarbowych, Izb Celnych, dla potrzeb Ustawy o Podatku od Spadku i Darowizn.

Ponieważ każdy rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania (warunki należy czytać łącznie): co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu, w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe, co roku uczestniczę w wielu szkoleniach , oraz warsztatach, by podnosić swoje kwalifikacje.