Uprawnienia

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5719 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

Posiadam specjalistyczne szkolenia dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych przy wsparciu NBP i  KNF.

Jestem wpisany na listę Bankową Rzeczoznawców Majątkowych mogących wykonywać operaty na potrzeby instytucji finansowych.

Posiadam specjalistyczne szkolenia skarbowo – podatkowe, dla potrzeb wycen nieruchomości. W szczególności dla Urzędów Skarbowych, Izb Celnych, dla potrzeb Ustawy o Podatku od Spadku i Darowizn.

Dodatkowe szkolenia

 • 04. 2011 r. Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych. Podejście kosztowe.
 • 10. 2012 r. Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości – aspekty praktyczne
 • 06. 2013 r. Wycena nieruchomości wywłaszczonych w celu realizacji inwestycji drogowych.
 • 10. 2013 r. Wycena ograniczonych praw rzeczowych.
 • 11. 2013 r. Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych.
 • 11. 2013 r. Wybrane zagadnienia prawne i warsztatowe dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej.
 • 02. 2014 r. Szacowanie wartości nieruchomości i praw dla potrzeb skarbowo – podatkowych
 • 12. 2014 r. Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności
 • 12. 2014 r. Stopa dyskontowa i stopa kapitalizacji w wycenie nieruchomości
 • 01. 2015 r. Problematyka opłat planistycznych i adiacenckich w wycenie nieruchomości.
 • 03. 2016 r. Wycena nieruchomości stacji paliw
 • 04. 2017 r. Wycena w podejściu dochodowym
 • 08.2018 r. Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych przez urządzenia przesyłowe
 • 01.2019 r. Wycena lasu, Wycenia nieruchomości zabudowanej hotelem w podejściu dochodowym, Wycena dla potrzeb reprywatyzacyjnych.
 • 09.2019 r. Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym z wykorzystaniem metody inwestycyjnej
 • 10.2019 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Nieruchomości w przestrzeni 5
 • 12.2019 r. Obrót i wycena gruntów w stanie prawnym od 26 czerwca 2019 r.
 • 02.2020 r. Optymalizacja czynności rzeczoznawcy majątkowego. Metoda pozostałościowa
 • 02.2021 r. Teoria gier, a wycena w podejściu dochodowym